لطفا منتظر بمانید...

تاریخ انتشار: 1397/01/20

نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز

چهارم تاهفتم اردیبهشت ماه1397
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ساعت بازدید 15 الی 21
سالن ملاصدرا